UTA Full Service Card karšu lietotāji var būt mierīgi par savu naudu. Elektroniskie norēķini visā Eiropā nodrošina daudz mazākus zaudējumus nekā norēķini skaidrā naudā. UTA Full Service Card kartei ir PIN kods, kas aizsargā pret nelikumīgiem mēģinājumiem izmantot nozaudēšanas gadījumā.

Par kartes drošību atbild UTA degvielas kartes lietotājs. Jāievēro UTA sniegtās drošības rekomendācijas.

UTA rekomendācijas:

  • Nekad neatstājiet bez uzraudzības UTA Servise Card karti savā transportlīdzeklī vai uzņēmuma telpās
  • Degvielas karti vienmēr glabājiet pie sevis un rūpējieties par to, kā par savu bankas karti
  • Niekad neglabājiet PIN kodu blakus kartei, atcerieties to
  • Pārliecinieties, ka neviens nevēro Jūs ievadot PIN kodu
  • Regulāri pārbaudiet rēķinus (datumus un degvielas daudzumu)
  • Nekavējoties paziņojiet kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumos.

Ja Jūs izmantojat kopējo uzņēmuma PIN kodu visām kartēm, mes iesakām nomainīt to uz sistēmisku PIN kodu, kas tiek automātiski izveidots individuāli katrai kartei.

Ko darīt, ja tika nozaudēta karte?

Diemžēl Eiropā mēs neesam pasargāti no ielaušanās transportlīdzekļos un degvielas zādzības. Visbiežāk gadās ielaušanās transportlīdzekļos, kas ir atstāti autostāvvietās. Vairumā gadījumu tiek nozagta degvielas karte. Ja Jūs pamanījāt, ka notika ielaušanās Jūsu transportlīdzeklī, bet nekas nebija nozagts, iesakām nekavējoties bloķēt karti. Var būt tā, ka zagļi ielauzušies transportlīdzekļī, nokopēja kartes datus.

Svarīgi nekavējoties bloķēt degvielas kartes. Nozaudēšanas vai zādzības gadījumā, laiks ir ļoti svarīgs faktors, jo ilgāk jūs gaidīsiet, jo vairāk jūs naudas zaudēsiet.

Bloķējiet degvielas karti:

Pa faksu: 00800 – 88 22 52 25
Vai pa e-pastu: service@uta.com vai vilnius@uta.lt