Transportlīdzekļu kategorijas Visi transportlīdzekļi ar kopējo svaru, kas pārsniedz 3,5 tonnas.
Maksas ceļi Visas ceļu kategorijas
Tuneļi / Tilti
Veids LSVA: maksa par kilometriem
OBU
Lietotāja veids Reģistrētie klienti
Apmaksas veids reģistrētiem lietotājiem Reģistrētie lietotāji var iestatīt maksājuma veidu ar UTA karti tieši Šveices klientu apkalpošanas centrā.
Apmaksas veids nereģistrētiem lietotājiem Nereģistrētie lietotāji var reģistrēt savus transportlīdzekļus Šveices klientu apkalpošanas centrā. Jums būs nepieciešams aizpildīt LSVA veidlapu un citus nepieciešamos dokumentus.
Atlaides Nav piemērojamas
Rēķins Klienti saņem faktūrrēķinu no “Eidgenössische Zollverwaltung” un informāciju par maksājumu no UTA.
PVM nodoklis Nav piemērojams