Transportlīdzekļu kategorijas Visi transportlīdzekļi
Maksas ceļi Visas ātrgaitas maģistrāles un autostrādes
Tuneļi / Tilti Nav piemērojams
Veids Piemērojama maksa par kilometru
OBU
Lietotāja veids Reģistrētie un nereģistrētie klienti
Apmaksas veids reģistrētiem lietotājiem Norēķins ar DARS karti. Tā var būt papildus UTA kartei.
Apmaksas veids nereģistrētiem lietotājiem
Atlaides
Rēķins Klienti saņem rēķinu no UTA.
PVM nodoklis 22%. PVN nodoklis var būt atmaksāts caur UTA.