Transportlīdzekļu kategorijas Vilcēji un autobusi
Maksas ceļi A1 – A18 ceļi
Tuneļi / Tilti
Veids Vinjete.
OBU
Lietotāja veids
Apmaksas veids reģistrētiem lietotājiem
Apmaksas veids nereģistrētiem lietotājiem Vinjetes varat iegādāties ar UTA karti birojos, kas atrodas uz robežas.
Atlaides
Rēķins
PVM nodoklis