Transportlīdzekļu kategorijas Visi transportlīdzekļi
Maksas ceļi Ātrgaitas maģistrāles un autostrādes
Tuneļi / Tilti Vidin-Calafat tilts
Veids Vinjete
OBU
Lietotāja veids Nav piemērojams
Apmaksas veids reģistrētiem lietotājiem Nav piemērojams
Apmaksas veids nereģistrētiem lietotājiem Priekšapmaksa iespējama, izmantojot UTA karti. Vinjetes varat iegādāties ar UTA karti.
Atlaides Nav piemērojamas
Rēķins Viens rēķins visiem pakalpojumiem
PVM nodoklis Nav piemērojams