Kam ir jāmaksā ceļu nodoklis?

Spānijas automaģistrālēs (Autopistas), visiem transportlīdzekļiem tiek piemērots ceļu nodoklis. Nodokļi tiek aprēķināti, pamatojoties uz mikroviļņu tehnoloģiju/DSRC caur Via-T sistēmu.

UTA Multibox

UTA vēl ar viens solis
tuvāk: viena ierīce – vairākas
nodokļu sistēmas.

TelePass EU

Telepass EU ir
universāls risinājums
ceļu nodokļu sistēmām.