Kam ir jāmaksā ceļu nodoklis?

Portugālē, visās automaģistrālēs, visiem transportlīdzekļiem ir uzlikts ceļu nodoklis. Nodokļi tiek aprēķināti, pamatojoties uz mikroviļņu tehnoloģiju /DSRC, ietver visas Via Verde automaģistrālēs tīklā, tai skaitā arī bijušās SCUT automaģistrāles.

UTA Multibox

UTA vēl ar viens solis
tuvāk: viena ierīce – vairākas
nodokļu sistēmas.

TelePass EU

Telepass EU ir
universāls risinājums
ceļu nodokļu sistēmām.