Latvijas ceļu nodokļu sistēma ir piemērojama visiem kravas transportlīdzekļiem virs 3,5 tonnām. Uz autobusiem un starppilsētu autobusiem ceļu nodokļi netiek piemēroti. Vinjetes var iegādāties visās STATOIL degvielas uzpildes stacijās ar UTA FullService karti.

Ceļu nodokļi tiek aprēķināti, pamatojoties uz: brauciena ilgumu, piesārņojuma kategoriju, asu skaitu un maksimāli pieļaujamo svaru.