Ceļu nodokļi ar UTA

Ceļu nodokļus Jūs varat samaksāt arī ar UTA Full Service karti. Izmantojiet UTA ceļu norēķinu pakalpojumus daudzās Eiropas valstīs.

UTA Multibox

UTA vēl ar viens solis
tuvāk: viena ierīce – vairākas
nodokļu sistēmas.

TelePass EU

Telepass EU ir
universāls risinājums
ceļu nodokļu sistēmām.

ViaCard/TelePass

Ceļu nodokļi balstās uz
posma apmaksas principu
un attiecas uz lielāko Itālijas
automaģistrāļu tīkla daļu.

BroBizz

EasyGo® is a consortium of
toll operators in the
Scandinavian countries