Faktūrrēķinu izrakstīšana

Visi darījumi, kas tiek veikti ar UTA FullServiceCard karti Eiropā, ir iekļauti vienā UTA rēķinā. Papildus ierastajai PVN nodokļa atmaksai, UTA piedāvā ātro atmaksu (net-invoicing). UTA rēķinu sistēma ir ērta veicot maksājumus, plānojot un veicot transportlīdzekļu kontroli. Sistēma sastāv no 4 komponentiem:

  • UTA Full ServiceCard karte
  • UTA kvītis
  • UTA rēķina izklājlapa
  • UTA rēķins

UTA Full ServiceCard karte

Ar UTA FullServiceCard akrti var norēķināties visā Eiropā. Šai kartei nav komisijas maksas. Ar UTA FullService karti iespējams norēķināties par visiem pakalpojumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļiem. Visas kartes tiek izsniegtas ar individuālo vai uzņēmuma PIN kodu. PIN kods aizsargā Jūsu uzņēmumu no ļaunprātīgas kartes izmantošanas tās nozaudēšanas gadījumā. Par katru pazaudēto karti jāziņo UTA – tad karte tiks bloķēta un izsniegta jaun, tas jums neko nemaksās.

UTA kvītis

Norēķini ar UTA FullServiceCard karti tiek veikti elektroniski, noskenējot karti. Kad karte tiek noskenēta un tiek reģistrēts darījums, vadītājam tiek izsniegta kvīts, kura jāparaksta (kvītis pieprasa ne visi uzņēmumi, kas piegādā degvielu). Reģistrētais un apstiprinātais darījums tiek nosūtīts uz UTA centru, kur tiek izrakstīti UTA rēķini.

UTA rēķina izklājlapa

Katrs klients saņem kopā ar UTA rēķinu saņem arī tā izklājlapu. Visi darījumi tiek sakārtoti pēc transportlīdzekļiem, norādot darījuma datumu, vietu, veidu, daudzumu un summu. Dati tiek iesniegti arī elektroniski, jūsu UTA kontā.

UTA rēķins

PVN summa UTA rēķinā tiek norādīta pamatojoties uz rēķina izklājlapā esošajiem datiem. Lai atvieglotu PVN atmaksu, katrai pusei tiek izrakstīti atsevišķi rēķini. Rēķini tiek izrakstīti divas reizes mēnesī (15.un pēdējā mēneša dienā). Rēķinu apmaksa tiek veikta izmantojot tiešo debetu.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar UTA pārstāvniecību.