Akcīzes nodokļa atmaksa

Atgūsties par degvielu samaksātos nodokļus!

Valstis

Lai atgūtu samaksātos nodokļus par degvielu no iepriekš minētajām valstīm, jāatbilst šādām prasībām:

 • Transportlīdzeklis nedrīkst būt mazāks nekā 7,5 t.
 • Uzņēmums, kas nodarbojas ar pasažieru pārvadājumu vai kravu transportēšanu, jābūt kādai no Eiropas Savienības valstīm.
 • Par degvielu jānorēķinās ar degvielas norēķinu karti vai arī ar kredītkarti.

Ņemot vērā to, ka maksa tiek atgriezta no atšķirīgām valstīm, pastāv dažādas atmaksas procedūras. Būsim priecīgi palīdzēt jums. Sazinieties ar UTA pārstāvniecību šodien un atgūstiet naudu jau rīt!

Beļģija: akcīzes nodokļa atmaksa

Atgūt akcīzes nodokļus var šie ES valstīs esošie uzņēmumi:

Prasības

 • pasažieru transporta uzņēmumi, kuru transportlīdzekļos ir vismaz 9 sēdvietas /M2/M3 kategorija
 • kravas pārvadājumu uzņēmumi, kuru transportlīdzekļu svars nav mazāks par 7,5 t

Akcīzes atmaksa ir iespējama tikai tad, ja jums ir pierādījumi, ka par degvielu tika samaksāts ar degvielas norēķinu karti vai arī ar kredītkarti vai bankas karti. Maksājot skaidrā naudā nevarēsiet atgūt akcīzes atmaksu. Arī katrā darījumā ir jābūt vilcēja valsts reģistrācijas numuram, ja tā nav – šie darījumi nebūs derīgi akcīzes atmaksai.

Ja vēlaties atgūt akcīzes atmaksu no Beļģijas, nepieciešams reģistrēties Beļģijas nodokļu sistēmā, Jums būs jāaizpilda divas veidlapas “Berufserklärung” un “registration form”, kā arī tās nosūtīt Beļģijas nodokļu iestādei.

Veidlapas un instrukcijas varat saņemt, sazinoties ar UTA pārstāvniecību.

Otrais solis: pieteikuma iesniegšana

Pēc veiksmīgas reģistrācijas un saņemot Beļģijas nodokļu sistēmas numuru, jūs varat sākt pieteikšanas procedūru par akcīzes atmaksu.

Mēs jums palīdzēsim ar pieteikuma iesniegšanu.

Transportlīdzekļi saraksts ir jāapstiprina savas valsts nodokļu iestādei. Iesniedzot pieteikumus, jāpievieno šādi dokumenti: vilcēja reģistrācijas apliecības kopiju un līzinga vai īres līgumus, ja vilcēji nepieder jūsu uzņēmumam.

Kā arī nepieciešams pievienot rēķinus, kas pierāda dīzeļdegvielas patērēšanas daudzumu par periodu, par kuru vēlaties atgūt nodokļus. Ja rēķinu oriģināli jau ir nosūtīti citai nodokļu iestādei, pieteikumam noteikti ir jāpievieno rēķinu kopijas.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar UTA pārstāvniecību

Francija: akcīzes nodokļa atmaksa

Atgūt akcīzes nodokļus var šie ES valstīs esošie uzņēmumi.

Prasības

 • pasažieru transporta uzņēmumi, kuru transportlīdzekļos ir vismaz 9 sēdvietas /M2/M3 kategorija
 • kravas pārvadājumu uzņēmumi, kuru transportlīdzekļu svars nav mazāks par 7,5 t

Akcīzes nodokli var atgūt tikai veicot norēķināšanos ar degvielas karti, kas piesaistīta vilcējam. Ja par dīzeļdegvielu maksāsiet skaidrā naudā vai izmantojot degvielas karti, uz kuras nebūs norādīts valsts numurs – jūs zaudēsiet iespēju atgūt akcīzes nodokli.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar UTA pārstāvniecību.

Itālija: akcīzes nodokļa atmaksa

Atgūt akcīzes nodokļus var šie ES valstīs esošie uzņēmumi

Prasības

 • pasažieru transporta uzņēmumi, kuru transportlīdzekļos ir vismaz 9 sēdvietas /M2/M3 kategorija
 • kravas pārvadājumu uzņēmumi, kuru transportlīdzekļu svars nav mazāks par 7,5 t

Akcīzes nodokli var atgūt tikai veicot norēķināšanos ar degvielas karti, kas piesaistīta vilcējam. Ja par dīzeļdegvielu maksāsiet skaidrā naudā vai izmantojot degvielas karti, uz kuras nebūs norādīts valsts numurs – jūs zaudēsiet iespēju atgūt akcīzes nodokli.

Kādā veidā atgūt nodokļus?

Ja vēlaties atgūt akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu, jāpievieno šādi dokumenti: pieteikuma veidlapu, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību kopijas. Kā arī jāiekļauj transportlīdzekļa nobraukuma datus atsevišķi par katru kalendāro gadu.

Mēs – UTA – parūpēsimies par visiem administratīvajiem uzdevumiem.

Atmaksas periods?

Pieteikuma anketas jāiesniedz gada laikā. Pēdējais termiņš ir nākamgada 30. jūnijā. Piem., iesniegt pieteikumu par akcīzes nodokļa atmaksu par 2016. gadu vēlākais līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar UTA pārstāvniecību.

Slovēnija: akcīzes nodokļa atmaksa

Akcīzes nodokli var atgūt tikai veicot norēķināšanos ar degvielas karti, kas piesaistīta vilcējam. Ja par dīzeļdegvielu maksāsiet skaidrā naudā vai izmantojot degvielas karti, uz kuras nebūs norādīts valsts numurs (“WAG”) – jūs zaudēsiet iespēju atgūt akcīzes nodokli.

Prasības

 • pasažieru transporta uzņēmumi, kuru transportlīdzekļos ir vismaz 9 sēdvietas /M2/M3 kategorija
 • kravas pārvadājumu uzņēmumi, kuru transportlīdzekļu svars nav mazāks par 7,5 t

Pieteikuma iesniegšana

Nepieciešamie dokumenti (ja jūs pirmo reizi izmantojt UTA akcīzes atmaksas pakalpojumus):

 • Divas, oriģinālās, parakstītās pilnvaras kopijas.
 • Eiropas Savienības licence
 • Transportlīdzekļu, kuri dīzeļdegvielu pilda Slovēnijā, reģistrācijas apliecību kopijas un līzinga vai nomas līgumu kopijas, ja transportlīdzekļi pieder citam uzņēmumam.
 • Trešo personu rēķinu kopijas, ja vēlaties akcīzi atgūt ne tikai no UTA rēķiniem.

Atgūt akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu Slovēnijā var jau kopš 2009. gada jūlija mēneša. Kopš 2010. gada atmaksājamās kompensācijas apmērs tiek noteikts katru mēnesi. Zemāk jūs atradīsiet katra mēneša apmēru kopš 2009. gada.

Nodokļa atmaksas periods

Akcīzi no Slovēnijas var atgūt reizi ceturksnī vai par iepriekšējo kalendāro gadu. Ja agrāk esat izvēlējies, lai atmaksātu par iepriekšējo kalendāro gadu, bet vēlaties atgūt akcīzi reizi ceturksnī, jūs varat to grozīt. Bet, atkarībā no grozījumu pieteikuma iesniegšanas datuma, jūs varat zaudēt iespēju atgūt akcīzes nodokli par iepriekšējo ceturksni (skatīties “Pietaikumu iesniegšanas termiņi”). Diemžēl, iespējas grozītakcīzes atmaksas periodu no ceturkšņa uz iepriekšējo kalendāro gadu, nav.

Pieteikumu iesniegšanas termiņi

Tie ir atkarīgi no izvēlētā atmaksas veida (gada vai ceturkšņa).

Nodokļa atmaksa reizi ceturksnī

Ja jūs nolēmāt atgūt nodokli reizi ceturksnī, dokumenti UTA jāiesniedz ceturkšņa beigu 30. mēneša dienā.

Nodokļa atmaksa par iepriekšējo kalendāro gadu

Ja jūs nolēmāt atgūt nodokli par iepriekšējo kalendāro gadu, doku dokumenti UTA jāiesniedz ne vēlāk kā nākamā gada 15. februārī.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar UTA pārstāvniecību

Spānija – akcīzes nodokļa atmaksa

Vēlaties atgūt akcīzes nodokli no Spānijas? Mēs Jums palīdzēsim to izdarīt vienkārši un ātri, veicot visus administratīvos uzdevumus jūsu vietā!

Prasības

 • pasažieru transporta uzņēmumi, kuru transportlīdzekļos ir vismaz 9 sēdvietas /M2/M3 kategorija
 • kravas pārvadājumu uzņēmumi, kuru transportlīdzekļu svars nav mazāks par 7,5 t

Akcīza nodokli atgūt var tikai veicot norēķināšanos ar degvielas karti, kas piesaistīta vilcējam. Ja par dīzeļdegvielu maksāsiet skaidrā naudā vai izmantojot degvielas karti, uz kuras nebūs norādīts valsts numurs – jūs zaudēsiet iespēju atgūt akcīzes nodokli.

Lai atgūtu akcīzes nodokli no Spānijas, nepieciešams reģistrēt uzņēmumu un piederošus transportlīdzekļus Spānijas nodokļu sistēmā. Ja kalendārā gada laikā mainījies autoparks (pārdevāt vai nopirkāt jaunus transportlīdzekļus), par izmaiņām jāziņo nekavējoties. UTA sadarbībā ar Spānijas uzņēmumu Europa Tax Jums piedāvā ātru un ērtu akcīzes atmaksu bez jebkādām rūpēm.

Atmaksājamā akcīzes nodokļa kompensācijas apmērs

Maksājumu likme nacionālajā līmenī – 0,1 cents par litru iegādātās dīzeļdegvielas (reģionos var sasniegt līdz 4,9 ct/l) – kompensācijas apmērs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Maksimālais dīzeļdegvielas daudzums, par kuru viens vilcējs gada laikā var atgūt akcīzi, ir – 50,000 litru.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar UTA pārstāvniecību.